kuchnieportal

Przemysł meblowy opiera się kryzysowi – ponad 6% wzrostu

Bieżące wyniki GUS wykazują generalne spadki produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych, zarówno w skali roku, jaki i miesiąca.

Wyniki za maj 2013 są niższe o 1,8 % w porównaniu w wynikami za maj 2012. Spadki odnotowano
w 18 (spośród 34) działach przemysłu, w tym min. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 11,7%, maszyn i urządzeń – o 11,1%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 9,8%, metali – o 8,3%. Na tle ogólnych spadkówprzemysł meblowy odnotował wzrost produkcji sprzedanej przemysłu ? o 6,7 %.Pozostałe działy gospodarki, które odnotowały wzrosty produkcji sprzedanej to min.przemysł urządzeń elektrycznych – o 5,0% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy
i wikliny – o 3,3%.Zdaniem analityków negatywne wyniki obrazują spowolnienie gospodarcze kraju i w najbliższych miesiącach najbardziej prawdopodobne są stagnacyjne scenariusze dotyczące rozwoju naszej gospodarki. Spadki produkcji w przemyśle, według analityków korelują także z niestabilną sytuacją na rynku pracy. Konsumenci w obawie przed utratą pracy skłaniają się ku ograniczaniu wydatków
i kumulowaniu oszczędności. Zmniejszony popyt wewnętrzny ma odzwierciedlenie w pogarszających się wynikach produkcji. Na tle ogólnej negatywnej tendencji spadków produkcji można zauważyć wzrosty
w przemyśle meblowym i urządzeń elektrycznych, które zdaniem ekspertów zależą od eksportu. Firmy produkujące meble i urządzenia elektryczne dostosowują produkcję do malejącego popytu wewnętrznego i szukają rynków zbytu za granicą.

Więcej analiz eksperckich na temat wyników GUS za maj 2013 na stronie:
http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/gus-potwierdza-slabosc-naszej-gospodarki,1928657

Dołącz do dyskusji


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/klient.dhosting.pl/mkmmedia/nowa_kuchnieportal.pl/wp-content/themes/kuchnieportal/comments.php on line 95